Måndag 5/10 startade vårt nya uppdrag med samdistribution tillsammans med Karlstads kommun. Vi har kommit igång och det fungerar bra. Med hjälp av ruttoptimeringsprogrammet har vi kunnat effektivisera transporterna. Kunderna har varit mycket positiva.

Artikel NWT.se