Krishantering & första hjälpen

BGAB Godsservice i Karlstad AB och Beves Express AB har som policy att:

  • Aktivt ha en beredskap för att hantera eventuella uppkomna krissituationer.
  • Kontinuerligt tillse att utrustning för första hjälpen är tillgänglig och i gott skick.
  • Kontinuerligt tillse att personalen har kunskap om hur utrustning för första hjälpen ska användas.
  • Kontinuerligt tillse att personalen är utbildad för sin del i arbetet med krissituationer och första hjälpen.
  • Kontinuerligt tillse att personalen har kännedom om de handlingsplaner som finns för olika situationer.
  • Om beredskapsgruppen anser det nödvändigt skall den drabbade och andra behövande genomgå minst ett krissamtal