Åkeriet har ambitionen att varje uppdrag skall motsvara kundens krav och förväntningar på våra tjänster vilket innebär att vi:

  • erbjuder moderna, välskötta fordon och utrustningar där vi även beaktar miljön.
  • arbetar med miljöförbättrande åtgärder av verksamheten för att minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar
  • prioriterar miljövänliga alternativ vid investeringar med normal avvägning av kvalitet och ekonomi
  • följer, för verksamheten, gällande lagar och förordningar
  • fastställer och följer upp kvalitets- och miljömål
  • utbildar alla anställda för att öka kunskaperna och medvetenheten i miljö- och kvalitetsfrågor
  • ser till att godsets kvantitet och kvalitet förblir oförändrad under uppdraget
  • åtar oss att uppfylla ställda krav samt arbetar med ständiga förbättringar inom kvalitet
  • håller hög servicegrad och har stort kunnande inom verksamheten för att våra kunder ska vara nöjda