Beves Express AB är ett distributionsåkeri som bedriver kyl- och frystransporter genom krets- och lokaltrafik. Beves distribuerar gods i hela Värmland och delar av Dalsland samt hämtar gods i bland annat Örebro och Göteborg.